Thursday, November 12, 2015

Hentikan Penyalahgunaan Kod PakaianOrang awam tidak tertakluk kepada kod pakaian ketika berurusan di agensi kerajaan.

Menteri Di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Azalina Othman Said menyatakan demikian dalam jawapan bertulis kepada Ahli Parlimen Putatan Datuk Dr Makin Marcus Mojigoh.

Datuk Seri Azalina Othman Said yang juga Ahli Parlimen Pengerang mengatakan bahawa kod pakaian hanya terhad kepada kakitangan kerajaan di tempat kerja mereka. Syabas, kini masanya tidak mengira mana-mana penjawat awam berhenti menyalahgunakan kod pakaian terhadap orang awam.

Artikel Berkaitan
Najib Suka Menari Twist
Profil Google Zuiyanhong
Penulis Artikel Zuiyanhong

No comments:

Post a Comment

Maklum balas anda adalah dialu-alukan.